Giải thích cho doanh nghiệp về UX bằng dịch vụ Spa

Dịch vụ thiết kế UX (thiết kế trải nghiệm cho sản phẩm và dịch vụ) cũng giống như Agile, nó cần thời gian để mọi người chấp nhận (adoption) và sử dụng nó như một điều thiết yếu cho doanh nghiệp. Và một trong những yếu tố để mọi người chấp nhận là giúp họ hiểu về dịch vụ này. Làm sao để các giám … Continue reading Giải thích cho doanh nghiệp về UX bằng dịch vụ Spa

Tại sao UX designer cần kỹ năng sale?

Từ trước đến nay những người làm thiết kế (UI/UX nói riêng) thường chỉ chăm chăm đầu tư kỹ năng thiết kế cho bản thân mình mà quên mất một kỹ năng mềm quan trọng. Đó là khả năng sale. Tại sao sale lại là kỹ năng không thể thiếu đối với một người làm thiết kế UI/UX? kỹ năng này chiếm bao nhiêu % khả năng … Continue reading Tại sao UX designer cần kỹ năng sale?