7 giai đoạn của hành động, giới thiệu cơ bản

Trong cuốn sách nổi tiếng của Don Norman – một trong những người đặt nền móng cho ngành UX – với tựa đề “The design of everyday things” có nhắc tới mô hình tâm lý hành vi của con người trong quá  trình tương tác với những thứ xung quanh. Norman gọi đây là mô hình 7 giai đoạn của hành động (tạm dịch từ 7 stages of action), qua đó ông mô tả quá trình thiết lập mục tiêu, tìm kiếm, ra quyết định, hành động và đánh giá kết quả của một con người.

 

normangulfsc
Action stages của Don Norman 

 

Nó bắt đầu với người sử dụng hoặc người tạo thành một mục tiêu.
Vì vậy, tạo ra một mục tiêu về một cái gì đó mà họ muốn đạt được.
Và sau đó tiến hành tạo ra một ý định cụ thể
để hành động theo đuổi mục tiêu đó.
Với ý định đó, người dùng hoặc cá nhân sau đó chọn một hành động
của các hành động có thể xảy ra trong môi trường
nơi họ đang ở, và sau đó tiến hành thực hiện hành động.
Khi thực hiện hành động, người đó thay đổi thế giới hoặc
thay đổi môi trường bằng cách nào đó để hy vọng di chuyển chúng gần mục tiêu của họ.
Vì vậy, bước tiếp theo thực sự là để nhận thức được sự thay đổi mà họ đã thực hiện trên thế giới,
hoặc để nhận thức thế giới như hiện nay sau hành động của họ và
giải thích trạng thái của thế giới.
Để cố gắng tìm ra họ đã thực sự thành công trong việc di chuyển
gần mục tiêu của họ hoặc hành động của họ không đưa họ đến gần mục tiêu của họ hơn?
Trong cả hai trường hợp, họ sẽ cập nhật mục tiêu của họ,
hoặc di chuyển lên bước tiếp theo, mục tiêu tiếp theo mà họ muốn đạt được, hoặc
tạo ra một mục tiêu mới có thể giúp họ làm những gì họ cần làm.

 

slide_15
Thực thi và đánh giá – ảnh slideshare.net

 

Ghi chú:

  • Ảnh: Huffinton Post, Internet
  • Bài: tdbinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s