Tại sao doanh nghiệp cần đầu tư vào UX?

UX là một khái niệm được nhắc đến “ra rả” hàng ngày trên các phương tiện truyền thông của giới thiết kế, của dân lập trình, khởi nghiệp.v.v… nhưng tại sao các doanh nghiệp vẫn rụt rè trong đầu tư vào UX (cụ thể là tuyển dụng nhân viên thiết kế UX, hoặc lớn hơn là xây dựng bộ phận chuyên trách về UX) thậm chí xem nhẹ UX như vậy?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s