Đã đến lúc các công ty cần quan tâm tới CX

Trong khi mọi người ở Việt Nam vẫn đang bàn tán về UI/UX thì Thế Giới ngoài kia đã và đang phát triển rất mạnh mẽ về CX (Customer eXperience – tạm dịch là trải nghiệm khách hàng) và BX (Brand eXperience – trải nghiệm thương hiệu). Vậy CX có gì khác hoặc tương đồng với customer service (dịch vụ khách hàng)? các công ty trong mọi lĩnh vực có nên bắt đầu quan tâm tới CX hay chưa? và thị trường Việt Nam đang ở giai đoạn nào của sự phát triển CX?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s