Nguồn ảnh: hackernoon.com Sticky post

UX và những ngộ nhận

Khi mới làm quen với UX (UX = User Experience hay còn gọi là trải nghiệm người dùng), rất nhiều người có thao thác mở máy tính, bật trình duyệt web, vào trang Google.com và gõ “UX là gì?”, hoặc “what is UX?”. Nếu không tìm qua Google thì mọi người thường có một cách phổ biến khác là vào các diễn đàn, các nhóm … Continue reading UX và những ngộ nhận